Weebly Site

 
 

Den försurade ankdammen börjar frysa till!

Efter cirka 20 år i branschen så känner jag att många ankor kommer att lämna dammen framöver. 

Dammbygget som pågår kommer att påverka alla oss som simmar omkring och försöker hålla oss i rörelse för att inte frysa fast i gamla invanda mönster eller bli uppätna av rovfåglar eller storgäddor. Dammen som avses i denna lilla krönika är självklart finansbranschen. För mig är det helt osannolikt att så få har fått lämna sina arbeten – jämför med hur många som fått lämna dom stora firmorna i New York och London. Visst finns det stora skillnader och visst har de svenska och nordiska bankerna än så länge klarat sig bättre än i USA och England, men Baltikum, Riskkapitalbolag kommer leda till att kreditförlusterna kommer att öka samtidigt som intäkterna faller. Något som jag tror sker samtidigt som detta är att spararnas beteende sakta har börjat förändras – kunderna är inte längre beredda att betala så höga avgifter eller att lita på att rådgivarna har deras bästa för ögonen. De strukturerade produkterna som sålts de senaste åren kommer förhoppningsvis ge de flesta pengarna tillbaka, men många kommer sannolikt att förlora pengar även på dessa trygga investeringar.

Fullt medveten om att jag sågar av grenen som jag sitter på eller biter handen som föder mig så anser jag ändock att det arbetar alldeles för många. Visst har en del slutat det senaste året, men jag tror att branschen skulle kunna göra neddragningar om 15-20 procent ytterligare utan att det skulle drabba kunderna (snarare hjälpa!)

Många av oss som sitter som fondförvaltare, analytiker, mellanchef eller rådgivare kommer sannolikt få lämna våra jobb och även om långa avgångsvederlag inte är ovanligt så tror jag många av oss skall ta en ordentlig funderare på vad man kan göra framöver. Många duktiga har redan och kommer närmaste året lämna branschen och min uppfattning efter många år på flera små och stora firmor säger att de flesta bolag är oerhört sårbara då kompetensen ligger hos några få individer. Ledarskapet i branschen kan man säga mycket om, men jag känner att nuvarande kris räcker som bevis hur ledarskapet skötts och hur kortsiktiga intäkter har förblindat ledningsgrupper och styrelser.


Det som drivit utvecklingen de senaste tio åren är marknadsföring av intäktshöjande produkter som t ex. nya spännande aktiefonder, innovativa hedgefonder samt inte minst en lavinartad utveckling av strukturerade produkter.  

Bonusar, kortsiktig kundjakt och volympaketering varit A och O för framgång. Nästan alla produkter som har varit framgångsrika präglas av dålig transparens och höga kostnader och jag är helt övertygad om att förvaltningen de närmaste åren kommer gå mot:  

·  Ökad transparens
·  Lägre kostnader 
·  Färre och enklare produkter
·  Minskad traditionell förvaltnings- och analysfunktion 
· Stora uppsägningar inom bank och finans 

Vår lilla damm innehåller också många gäss och grodor. Uttrycket vatten på en gås passar många rådgivare/förvaltare och gäss finns det många av i vår bransch och jag tror inte jag är ensam om att då och då drabbas av selektivt minne och det senaste året har varit en ordentlig påfrestning även om många tycker att de klarat nedgången bättre än alla andra. 

Grodor har vi också alla kommit med det senaste året och en av många listor är http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_965433.e24. På den här hemsidan finns redan en del uttalanden från mig som jag redan funderar över, men som jag skrivit flera gånger så är det dags för oss alla att ta ansvar och faktiskt stå för det man säger.  

Leave a Reply.