Weebly Site

 

Kan man ha glädje av en klocka i denna svåra marknad?

Det marknaden gått igenom 2008 innebär svårigheter för investeringsklockan, men under 2009 kanske klockan kan bli ett bra hjälpmedel som många gånger tidigare. Klockan som första gången publicerades 1937 har varit en bra modell som vi tror kan vara till hjälp även framöver. Samtidigt tror vi att vi står inför stora förändringar – men glöm aldrig Mark Twains citat – ”History doesn't repeat itself, but it does rhyme” 

Vi anser fortfarande att marknaden är föremål för cykler och när vi förvaltar kapital tar vi hänsyn till de grundläggande tankarna bakom Investeringsklockan. När vi använder modellen blir trender och cykler i den globala ekonomin mer lättbegripliga och köp- och säljlägen kan lättare identifieras. 

Med tanke på vad vi vet om rådande marknadsförhållanden kan vi försöka att positionera oss på "vad klockan är just nu" och därmed ta positioner på marknaden i enlighet med detta och hopp inför framtiden.

Det hela handlar om två saker och det är - tillväxt och inflation. Obligationer tenderar att göra väl när tillväxten är svag, inflationen sjunker och centralbanker börjar sänka räntor. Aktier gör sig bäst i början när inflationenär fortfarande sjunkande och räntorna är låga men försäljningen ökar tillsammans med företagens vinster.


Marknaden kring årsskiftet är som sagt dock inte normal och än så länge anser vi att man skall ha en övervikt av likvida medel. Ränteplaceringar bör under första halvåret 2009 ändras från obligationer till penningmarknad. För den som är mer riskvillig kan det vara läge att börja öka aktieandelen och då föredrar vi branscher som läkemedel och finans samt aktier med sunda finanser och låg skuldsättning. Trots klockan så har jag börjat titta närmare på råvaru-ETF:er och tror att många är underviktade detta viktiga tillgångsslag.


I februari viktades aktieportföljen upp och trots alla hot om ett bearmarket-rally och att klockan inte fungerat så bra så är mina placeringar tyngst i svenska aktier och så har sedan den 20 april tagit en position mot en försvagad dollar...

Titta på hur Fidelity använder klockan och fundera på vad klockan är...